<% Session.CodePage=1254 %> Ağlasun Kız Öğrenci Pansiyonu Apart Görüntüleri, Ağlasun Pansiyon,Ağlasun Apart Pansiyon,Ağlasun,Ağlasun Rüyam Apart, Ağlasun MYO, ağlasun eslek yüksek okulu, Burdur Ağlasun MYO, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun MYO-Ağlasun Meslek Yüksek Okulu

Ağlasun Apart rüyamapart

Ağlasun Pansiyon,Ağlasun Apart Pansiyon,Ağlasun,Ağlasun Kız Öğrenci Pansiyonu,Ağlasun Rüyam Apart,Ağlasun MYO,Burdur Ağlasun MYO, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun MYO

Apartımız hakkında

Rüyam kız apart - pansiyon

<% Set RsHaber = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Sql = "Select * from TBLHaber" RsHaber.Open Sql,kolayal,1,3 %> <% do while not RsHaber.eof %> ','','scrollbars=yes,width=750,height=600')" style="text-decoration: none" title="<%=RsHaber("HaberBaslik")%>"> <%=RsHaber("HaberBaslik")%>

<% RsHaber.movenext Loop Rshaber.close %> <% Set Rshaber = nothing %>

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu - Ağlasundan Görüntüler Ağlasundan Görüntüler

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu - Ağlasundan Görüntüleri

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu

Ulusal ve küresel sistemde bireylerin ve toplumların başarısının bilgi ve nitelikle yoğrulmuş eğitim ve öğretim anlayışından geçtiği, tartışmasız herkesin kabul ettiği bir gerçek haline dönüşmüştür. Bu gerçekten hareketle Ağlasun Meslek Yüksek Okulu, sürekli gelişme hedefine odaklaşmış nitelik arayışını, okulun atmosferine yaymayı benimsemiştir.

Bu çerçevede; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Üniversitelerine bağlı olarak Burdur ili Ağlasun İlçesinde Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 16/04/2002 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayili Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklifin uygun olduğu karar verilmiş, kurucu yüksekokul müdürlüğüne Doç. Dr. Murat Ali DULUPÇU atanmıştır. 2004 yılında Yrd. Doç. Dr. Adem KORKMAZ yüksekokul müdürlüğüne Atanmıştır.2006 yılında meslek yüksekokulumuz MEHMET AKİF ERSOY Üniversitesine bağlanmıştır.Ayrıca 2006 yılında okulumuzun müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr. Mehmet GENÇTÜRK vekaleten atanmıştır.

2002 yılında Eğitim-Ögrenim faaliyetlerine 40'ar kişilik kontenjanlı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü ve Muhasebe Bölümü ile başlayan Ağlasun Meslek Yüksekokulu, 2003 yılında İsletme Bölümünün açılması ile genişlemiştir. 2004 yılında yüksekokulumuzda Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü ve Muhasebe Bölümlerinin ikinci öğretim programı açılarak bölüm kontenjanları 80 kişiye çıkarılmıştır.Ayrıca 2007 yılı itibariyle Dış Ticaret ve AB Bölümü açılmıştır.

2002 yılında 3 akademik personeli olan okulumuz, 2007 yılı itibariyle akademik personel sayısı 8 e ulaşmıştır.2002 yılında 2 olan idari personel sayısı, 2007 yılı itibari ile 9 a ulaşmıştır.

Ağlasun - Sagalassos

Sagalassos, Antalya'ya 110, Burdur'a 33 km. uzaklıkta, Ağlasun ilçesinin 7 km. kuzeydoğusunda yer alan antik bir kenttir.

Antik Yunan'da Psidya'nın başkenti olan bu şehrin çoğu yapısı kısmen ayakta kalabilmiştir. Bunların en iyi durumda olanı ise tiyatro bölümüdür.

Batı Toroslar'ın bir parçası olan Ağlasun dağının güney eteklerinde, 1450-1700 m. yükseklikteki meyilli bir arazi üzerine kurulu kentin kalıntıları, doğu-batı yönünde 2.5 km, kuzey-güney yönünde ise 1.5 km'yi kapsayan bir alana yayılır. İlk olarak, 1706'da Fransız gezgin Paul Lucas tarafından keşfedilen Sagalassos'ta arkeolojik kazılar 1990'da başlatılmıştır.

Çeşmelerinin görkemiyle anılan Sagalassos, dünyanın en yüksek rakımlı, 9.000 kişilik tiyatrosu ve kendine has kaya mezarlarıyla bilinir. Sagalassos'ta bulunan ve Traian dönemine tarihlenen Ares, Herakles, Hermes, Zeus, Athena ve Poseidon büstleri Antik Dönem heykeltıraşlığının önemli örneklerinden sayılıyor. Ayrıca, içinde pek çok havuz bulunan Roma hamamının da iki katı korunmuş şekilde günümüze kadar (2005) ulaşmıştır.

<% Set Rsgaleri = server. CreateObject("ADODB.Recordset") Sql = "Select * from TBLAglasun" RsGaleri.Open Sql,kolayal,1,3 TotalRecord = RsGaleri.RecordCount AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf= Request.QueryString("AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf") If IsNumeric(AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf) = True Then If AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf= "" Then AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf= "1" RsGaleri.Pagesize = 6 RsGaleri.Absolutepage = AglasunMeslekYuksekOkulu_Syf Toplam_Sayfa = RsGaleri.Pagecount a=0 for i=1 to RsGaleri.Pagesize a=a+1 if RsGaleri.eof Then exit for %> <% if a = 3 then %> <% a=0 end if %> <% RsGaleri.movenext Next end if %>
" rel="lightbox[roadtrip]" alt="<%=RsGaleri("Detay")%>" title="<%=RsGaleri("Detay")%>" target="_blank"> <%=RsGaleri(" title="<%=RsGaleri("Detay")%>" border=0> " rel="lightbox[roadtrip]" alt="<%=RsGaleri("Baslik")%>" title="<%=RsGaleri("Baslik")%>" target="_blank">
<%=RsGaleri("Baslik")%>


<% response.Write "Sayfa : " for g = 1 to Toplam_Sayfa if g = cint(Modul=Iletisim_Syf) then response.write ""&g&"" else response.Write " "&g&"" end if response.write " " next %>
Toplam Kayıt Sayısı :<%=TotalRecord%>

Tel :0 248 731 2553 - 0 535 300 30 60 - 0 543 303 00 60 - 0 555 866 77 77 Ağlasun/BURDUR

Kamagra Ohne Rezept Viagra Ohne Rezept Levitra 10mg Viagra Online Kaufen Kamagra 100 Oral Jelly Kamagra Gel Kamagra Jelly Kaufen Kamagra Jelly Kamagra Shop Viagra Deutschland Cialis Generika Cialis Günstig Levitra Preis Kamagra Deutschland Viagra Cialis Kamagra Kaufen Cialis 20mg Kaufen Levitra Online Bestellen Vardenafil Kaufen Viagra Generika Rezeptfrei Kamagra 100mg Viagra Bestellen Cialis 5mg Cialis Online Kaufen Cialis Apotheke