Aðlasun Pansiyon,Aðlasun Apart Pansiyon,Aðlasun,Aðlasun Rüyam Apart,aðlasun kýz öðrenci pansiyonu,aðlasun kýz öðrenci apartý,Aðlasun MYO, aðlasun eslek yüksek okulu, Burdur Aðlasun MYO, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aðlasun MYO

Aðlasun Apart rüyamapart

Aðlasun Pansiyon,Aðlasun Apart Pansiyon,Aðlasun,Aðlasun Kýz Öðrenci Pansiyonu,Aðlasun Rüyam Apart,Aðlasun MYO,Burdur Aðlasun MYO, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Aðlasun MYO

Apartýmýz hakkýnda

Rüyam kýz apart - pansiyon

 Aðlasun Rüyam Apart'da

- Kesintisiz Kablosuz Ýnternet(Wifi)
- 500 Yerli-Yabancý Kanallý TV Keyfi
- Isýnma Sistemi Kaloriferli
- 24 Saat Sýcak Su
- Herþey Dahil
- Aðlasun Meslek Yüksek Okuluna 50 metre mesafede

Sizler en iyisine layýksýnýz!

- Stüdyo daire (1 oda, 1 yaþam odasý, Amerikan mutfak, banyo-wc)
- Yatak odalarý 2-3 kiþilik genç odasý takýmlý ve gar dolaplýdýr
- Yaþam odasýnda Amerikan mutfaðý olup,buzdolabýndan ocaðýna ,çatal kaþýðýna kadar her þey mevcuttur

 Rüyam Apart Ayrýcalýðý

- 24 saat Bayan GÜVENLÝK ile huzurlu bir yuvada konaklayacaksýnýz
- Binamýzda TERAS mevcut olup müþterektir.Ýstediðiniz zaman barbekü, okey, tavla ve santranç keyfi yapýlabilirsiniz
- Kalabalýk mekanlardan, farkýmýz SESSÝZ,HUZURLU VE KÝÞÝYE ÖZEL olmasýdýr

Ağlasun Meslek Yüksek Okulu Aðlasun Meslek Yüksek Okulu

Aðlasun Meslek Yüksek Okulu

Aðlasun MYO

Ulusal ve küresel sistemde bireylerin ve toplumlarýn baþarýsýnýn bilgi ve nitelikle yoðrulmuþ eðitim ve öðretim anlayýþýndan geçtiði, tartýþmasýz herkesin kabul ettiði bir gerçek haline dönüþmüþtür. Bu gerçekten hareketle Aðlasun Meslek Yüksek Okulu, sürekli geliþme hedefine odaklaþmýþ nitelik arayýþýný, okulun atmosferine yaymayý benimsemiþtir.

Detaylý bilgi için týklayýnýz!

Aðlasun Sagalassos

Ağlasun Sagalassos Antik Kent

Týklayýnýz! Aðlasun Sagalassos Antik Kentin web sitesini ziyaret etmek ister minisiniz?